Letka SuG-Juráš
Rudla a Scottish Leather, 12/2007
foto: Juráš