Letka SuG-Juráš
Bělásek v Brně, Právnická fakulta 2002
foto: Draken