| 30.04.2011 |  022. Ideová Konference SAABunderground s V. orientálním závodem | Náměštsko



p r o g r a m :

9:00 Sraz na prahu dráhy Jedovského polního letiště.    Loc: 49°13'33.101"N, 16°10'53.52"E
10:00 Předvzletový briefing a start V. orientálního závodu
16:00 Cíl a konec závodu v Hartvíkovicích
17:00 Zformování letky, vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, ideová konference

Soutěž připravili a všechny zvou: STanDa a Kerim79




z á p i s :

    Už to tu dlouho nebylo, tak pár slov úvodem: SuGorientální závod vznikne, když se v zajímavé lokalitě vybere start, cíl a něco kolem deseti dalších pěkných míst, která se následně rozmístí tak, aby vzniklo co nejvíce možností v jakém pořadí, a jakou cestou je všechna navštívit. Na každém z těchto míst se najdou a seberou tři takové otázky, k zodpovězení kterých bude opravdu třeba osobní účasti každého soutěžníka. Tohle vše se pak smíchá a zpracuje takovým způsobem, aby každý soutěžící na startu mohl obdržet obálku se vším potřebným na celý soutěžní den. Nebude to o nic více ani méně věcí než: soutěžní pokyny, soupis kontrolních bodů a kontrolních otázek, čmárací mapa a tolik hodin času, kolik i ten nejrozvážnější ičkový saabista potřebuje k tomu, aby si tohoto výletu s celou svou osádkou dostatečně a v klidu užil. Povaha a poloha několika bodů přitom může být předem nejasná s rozjasněním až po navštívení bodů jiných. Cílem je vše zvládnout a urazit přitom co nejkratší vzdálenost, kterou prozradí počítadlo kilometrů každého závodního stroje. Chodit pěšky se paradoxně nezakazuje, překročení časového limitu stejně jako nesplnění stanovených úkolů se však penalizuje přičítáním trestných kilometrů. Čest vyhlásit a na vlastní náklady zosnovat další závod připadá vítězi předchozího klání. Kdyby se k tomu však náhodou několik let neměl, je možné jej vyloučit a zahájit sérii novou.




   To je ostatně i tento případ, kdy se pořadatelství svévolně ujal nový, přesto však zkušený a dokonce i jednou z minulých soutěží ošlehaný pořadatelský team. Kvalita soutěže tím měla být zaručena, takže jsme se všichni velmi těšili. Dokonce i termín by vyhlášen s neobvyklým předstihem, zdánlivě tedy nic nebránilo tomu, abychom si posledního dubnového víkendu skvěle užili na do posledního detailu vycizelované dobrodružné soutěži plné nečekaných zvratů a překvapení, která by nás zavedla do kraje plného kouzelných scenérií, kde bychom se svými soby kličkovali mezi cizokrajnými stromy a kde by nám pod kola vesele skákala exotická zvířena nejpestřejších barev.

   Nic takového se však bohužel nekonalo, bo se v průběhu přípravy ukázalo, že se vlastně nic nepřipravuje, a že vyhlášení bylo jen takovou mystifikací. Co se trpí v zákonodárných kruzích však nemusí být dobré pro underground, jehož ohroženou čest bylo třeba spolu s pěkným termínem ubránit. Jako první to pochopili Standa s Kerimem, kteří se se svými stříbřitými 9-3 rozhodli obé zachránit a za cenu osobního odříkání, bezesných nocí, několika absencí v práci a mnoha kompromisů (náhrada Třebíčské lokality okolím Náměšťě n/O, opravdového letiště za polní atd.) soutěž v krátkém čase připravit.

   Jak všichni uznají, za těchto okolností mohlo vzniknout úplně cokoli, což si nejspíše mysleli i všichni ti, kteří pod rouškou nejrůznějších výmluv nakonec zůstali doma (nebo na nákupech). Tam si však nyní mohou úplně v klidu nasadit losí hlavy, protože pátý ročník orientální soutěže, o který svojí mladickou nerozvážností přišli, byl nekompromisně a historicky nejlepším! Podařilo se vybrat opravdu pěkná místa, která byla v malebném kraji rozprostřena tak dobře, že některé posádky za celý den nepotkali žádné jiné soutežící! Plněné úkoly byly tak snadné, aby nikoho neodradily, ale zase ne tak jednoduché, aby nešlo chybovat (mnohdy i hrubě, což se však ukázalo až při vyhodnocení, takže na tom, jak jsem si celého dne užil, to samozřejmě nemohlo nic změnit :-)

   Drobná pořadatelská chyba se nakonec stala až při vyhlašování výsledků, kdy soutěžící spolu s cenami obdrželi i svoje soutěžní kupony, tedy jediné nosiče dosažených výsledků. Proto prosím všechny, aby je dodatečně doplnili do této výsledkové listiny:

.
 výsledná listina (bodovaná místa):
 1.   Markétka s Jurášem   54 km      
 2.   Ewelyn a Draken   52 km     62 
 3.   Marek s Míšou        
 4.   Lukáš        
 5.   Alex a Miro    67 km      
 6.   Marian   78 km      


   Na zpáteční cestě jsme se zastavili u Lu2ů, dlouhodobých absentérů, kterým jsme chtěli na jejich vozech vypustit benzin a polámat EGR ventil, aby měli na co svést svoji neúčast, kdyby se o to alespoň pokusili. Nakonec se však ukázalo, že jsou doma, a že prázdnou nádrž a polámaný EGR již mají, tak jsme exekuci odložili na příště, až si vymyslíme nějaké originálnější závady.

=dr=




Marek s Míšem, Alex, Juráš a Draken | Rajče: fotky (seřazené podle času pořízení)
Alex | Picasa: fotky
Wilsonova_skala_a_JE_Dukovany.pdf
Vodni_dilo_Dalesice.pdf
Schulzovy_filtry.pdf
Namest_nad_Oslavou - mesto.pdf
Namest_nad_Oslavou - barokni most.pdf
Bible Kralická a Kralice.pdf
Babylon_a_Mohelno (step).pdf
22. zakladna_letectva_Namest_nad_Oslavou.pdf
soutěžní mapa, jedna z možností průjezdu trasy (52km), jiná možnost.
GPS log druhé nejlepší posádky GPX KML

pokec k této IK