| 04. IK |  29.06.2003 | Kutná Hora

4. ideová konference


 4. IK se odehrála ve starobylém městě Kutné Hoře, která je právě tak stará, že zcela jistě pamatuje i první IK, kterou jsme si právě zde nemohli připomenout lépe než znovupoctěním města naší návštěvou. Zatímco při první návštěvě SUG hledal sám sebe, nyní jsme se tím již dále nezatěžovali a hledali především místo, kde bychom se trvale usadili a odkud bychom si permanentně připomínali 1.IK. Byl-li by cas, mohli bychom si tam navíc i umývat stroje a věnovat se dalším bohulibým činnostem jako např. hrám, nenucenému hlásání naší vyjímečné pravdy a filozofie po kraji, mučení jinověrců, vysílání verbovacích jednotek a jihaadovacich komand. A vskutku, jeden takový vhodný objekt se opravdu našel! Ale zpět k programu, který probíhal následovně:

A) čas srazu byl kvůli utajení stanoven jen velmi přibližně (soudě podle příjezdu posledního vozu), místem se hlavně kvůli nebezpečnosti našich vozidel (viz pondělní reportáž štvavé stanice Nova) stala, dnes již bývalá a dávno zapomenutá přečerpávací stanice Jet. Osádka prvního vozu ihned po jeho roztříštění se o několik výdejních stojanů pomáhala ostatním slétajícím se jednak s navigací (řetězová exploze stanice byla vcelku dobře viditelná), a po příletu i s bezpečným dobržďováním (tzv. "live-rooll-stop"), čímž se jí za cenu jen minimálních obětí podařilo zachránit ostatní vozy před téměř jistou zkázou.B) Skupina se po úvodních formalitách (nenucená imatrikulace nových vozů) rozjela vyzkoušet místní příjezdové a únikové komunikace, stupeň trpělivosti domorodého obyvatelstva a hlavně stálost kvality nakládaného hermelínu - tradiční to trollí krmě.C) ještě není dojedeno (hermelín opravdu lahodný!)D) teprve teď se přemisťujeme k vybrané lokalitě, Turbochrámu velkého Griffina (v posledních několika letech přezdívanému Velechrám sv. p. Barbory). Na místě pak probíhá následující podprogram:
1: objev několika drobných indicií dokazujících, že velechrám sv. Barbory byl původně zasvěcen velkému Griffinovi. Například to jsou fresky losů později přemalovaných na ovce (jak by se jistě prokázalo, pokud by Pepe místo jedné vrstvy malby neseškrábal celou omítku), rytiny griffinů (viz obr.) a velechrámové doplňky ze švédské oceli (ta byla, jak známo, původně těžena v místních dolech, později však těžba ustupuje nepříliš rentabilnímu stříbru a přesunuje se do Švédskéhokrálovství, kde úspěšně probíhá dodnes.
2: diskuse nad hrubým náčrtem plánu na uvedení objektu do stavu lépe vyhovujícímu původnímu účelu, tj. presentace trollí duchovní a konstruktérské vyspělosti a pořádání tradičních klání. Po odkoupení objektu bude tedy především třebatěchto úkonů:

- odstranění přebytečných pilířů v interiéru, které nejenže nijak nepomáhají chatrné statice areálu, ale navíc i překáží v dráze pro tradičnísuperindoorsaabcup.

- úprava oltářů v servisních boxech (malá úložná plocha)

- vyčištění montážních jam (ostatky mechaniků konkurenčních týmů)

- rekonstrukce a vhodnější umístění tribun

- výměna oken (nyní každé jiné!) za jednotné plastové s větší prosklenouplochou

- úprava akustiky objektu (vyladění)

3: předběžná jednání s přítomným managementem chrámu o jeho odkupu (předčasněpřerušeno pro jeho značnou dezorientaci - prý o ničem neví!)E) přesun do Kostnice Sedlec, kde došlo k:

- předání sponzorského příspěvku

- shlédnutí bohaté sbírky koster a kosterní výzdoby (prvopočátky historiekloubové techniky)

- vyslechnutí přednášky o bezpečnosti silničního provozu se zvl. zřetelem na možné tragické důsledky nehodovosti způsobené špatným technickým stavemstarších vozidel.

- předání SUG-věcného daru, který obohatil sbírku lebek, pánví, obratlů a kloubů o homokinetický kloub z produkce automobilky Saab, jehož tvůrci byli prokazatelně inspirování velkým množstvím zde uložených exponátů (asi tak 60m2kloubního studijního materiálu).

- vytvoření pamětní mozaiky před vstupní branou, na které se na počest našívýznamné návštěvy kříží lidská hnáta se sáábí poloosou.F) přesun do přilehlé krčmy.

G) spanilý přelet městem zakončený kouzlem nechtěného - zapakováním u objektu s popiskou "stará fára"Sepsal Draken

Nedá mi to, abych nepřipsal pár slov. Ty, kteří přečetli tuto vskutku mistrnou ukázku popisu jednoho dne, bych chtěl ujistit, že vše se opravdu odehrálo tak, jak Draken napsal. Byla to prostě jedna z nejlepších ideových konferencí a připojuji se k názoru, že spojení SAAB a HISTORICKÉ KOŘENY je velmi záživné a produktivní. Proto doufám, že pořadatel příští ideovky nezanedbá ani tento směr setkání a myvšichni se dozvíme zase o něco víc o historii nejlepších strojů na světě.

Pepe