slety:
doporuč. četba:

zásobování:


sponzoři:

LEDNICKO

Lednice – zámek, největší skleník tropických rostlin v ČR, největší park v Evropě, Jízdárna (v rekonstrukci), Minaret, chráněno Unesco. Hospodářské budovy jsou v barokním slohu, dílo Fischera z Erlachu. Zámek byl postaven Lichtenštejny v tudorovském slohu. V parku na ostrůvcích rybníčků hnízdiště vzácných ptáků, co strom to rarita a unikát, spousta cizokrajných druhů.

Rybníky při cestě do Valtic – Mlýnský, Hlohovecký, Nesyt – jeden z největších rybníků na Moravě uměle vybudovaný a vzpomínaný v listinách už roku 1418, rozloha 300 hektarů. Rarita – v Nesytu je voda slaná, pravděpodobně v souvislosti s kdysi se zde rozlévajícím mořem Vídeňským (Panonským), avšak tyto soli provázejí obvykle ropu a nedaleko odtud – od Bílovic až po Hodonín se ropa těží a sůl z půdy v mnoha místech vystupuje na povrch. Např. z polí mezi Podivínem a Rakvicemi má zelenina hořkoslanou příchuť právě od těchto solí. Hladině Hlohoveckého rybníka vévodí Hraniční zámek vybudovaný roku 1826, jeho středem kdysi vedla hranice mezi Moravou a Dolními Rakousy. Valtice a valticko v té době patřilo k Dolním Rakousům. Všechny rybníky uměle vytvořené. Nyní přísně chráněná ptačí rezervace mezinárodního významu.

Valtice – mohutný dvouposchoďový lichtenštejnský barokní zámek, nádherně vyzdobený, přeplněný uměleckými hodnotami. Ve sklepeních rozlehlé vinotéky.

Při cestě ze Sedlce vlevo na poli ca 20m od silnice zarostlý a neudržovaný 1ks ŘOP vzor 38 – součást opevnění první republiky proti první vlně útoku z území Rakouska.

Mikulov – zámek byl při ústupu Wehrmachtu nacisty v roce 1945 zapálen a vyhořel až do obvodových zdí. Mimo cizí poklady naloupené po celé Evropě za dobu války a zde nashromážděné, shořely všechny výtvory, které Ditrichštejni za staletí v Mikulově nashromáždili – interiéry, sochy, obrazy Van Dycka, Schoonhanse, Brueghela, Bassana, Hamiltona. Nad Mikulovem křížová cesta s jednotlivými zastaveními umučení Krista vedoucí až Na Svatou horu, která je korunovaná kaplí svatého Šebestiána.

Tabulová (Stolová hora) – jedinečný přírodní útvar,součást Pavlovských vrchů. Podobná horu přírodního charakteru je už jen v Kapském městě v JAR.

Pavlovské vrchy (Pálava) - až sem kdysi dorazily na přelomu věků vojáci X. římské legie a les na úbočí Pálavy nazvali Silva Lunae - Les Luny a Mons Veneris, Hora Venušina. Pod Pálavou u bývalé obce Mušov měli svůj tábor, novodobé vykopávky odhalily nejen jejich lázně ale i věci denní potřeby.

Královský hrad Děvičky na vrcholu Pálavy, postavený na příkaz Přemysla Otakara II. jako královský hrad střežící Zlatou stezku z jihu a východu do dyjskosvrateckého úvalu a tedy brána do nitra Moravy a Čech. Děvičky (Dívčí hrady) byly popleněny za tatarských nájezdů chána Batu mezi lety 1241 - 1250, ale ihned opraveny. Roku 1645 Torstenson, velitel švédských hord, dobyl Mikulov a jeho armáda hrad Děvičky rozvrátila, obyvatele povraždila, uloupila vše cenné a hrad zapálila. Od roku 1645 jsou z Děviček pouze rozvaliny, hrad nebyl nikdy opraven. Torstenson dal tehdy odvézt z Mikulova do Švédska knihovnu kardinála Ditrichštejna nesmírné hodnoty. Otázkou zůstává,co bylo uloupeno na Děvičkách.


Roman Hasselblad Krejčiřík