slety:
doporuč. četba:

zásobování:


sponzoři:

| 10.05.2008 | 17. IDEOVÁ KONFERENCE se IV. orientálním závodem | Polička - Bystré
    Jak je dobrým zvykem, příprava a organizace 4.orientálního závodu připadla vítězům předchozího podniku, tedy posádce Karkulky Evě a Alešovi. Tento závod byl zajímavý tím, že byl oproti původnímu plánu přesunut z jiného termínu, zkrácen a zjednodušen. Dokonce to chvíli před jeho startem vypadalo, že bude znovu přesunut, prodloužen a odjednodušen, ale 6 soutěžních posádek (přilétnuvších navzdory probíhajícímu prodlouženému osvobozeneckému víkendu) bylo organizátory po krátké poradě shledáno jako počet dostatečně reprezentativní, závod tedy proběhl a získané body jsou platné, do celého orientálního championátu započteníschopné.

    Podstata závodu se ani tentokrát nezměnila - bylo třeba s použitím co nejmenší ujeté vzdálenosti dosáhnouti všech předepsaných stanovišť a na těchto místech splniti dané úkoly. Většinou šlo o to zjistit na místě zjistitelné, jinak ale stěží dosažitelné skutečnosti.

    Jako zcela nový prvek však byla zařazena společná kalibrační jízda, která měla zjistit případné rozdíly ve funkci jednotlivých palubních počítaček kilometrů a tam, kde by opravdu byly zjištěny, tyto ošetřit započtením opravného koeficientu. Na poprvé to však nebylo zcela zvládnuto - jedna polovina přístrojů naměřila mezi Poličkou a Baldou 10km, druhá 11 km (...). Všichni tedy byly poučeni, že každý, kdo v případě podezřele dobrého výsledku nebude sto doložit, kudy přesně jel, bude nemilosrdně diskvalifikován!


    Soutěžní manuál byl sesponkován ze sedmi stran, přičemž po první, úvodní, následovaly 4 strany popisující checkpointy a k nim přiřazené úkoly, šestá připomínala kopii mapy (a skutečně jí byla) a jako poslední byl zařazen odpovědní dotazník.

    Ze sedmi kontrolních bodů bylo třeba 3 až 4 kusy odvodit z textu a mapy, jeden z návštěvy jiného stanoviště. Úkoly byly tak snadné, že bez jedné všechny správné odpovědi šlo bezezbytku vypátrat na místě. V posledním případě byly vyžadovány buď nadstandardní vědomosti, nebo součinnost s místním obyvatelstvem.

.
 výsledná listina:
 1.   Vlasta a Pepé   55 km  
 2.   Qěta a Norton   56 km  
 3.   Kááťa a Juráš   63 km  
 4.   Liška a Budul   64 km  
 5.   Chameleonka a Kerim79    65 km  
 6.   Pájík   68 km  


    (protest byl zaznamenán pouze jeden, vítězná ateisticko-evangelická posádka ho však po vyhlášení výsledků ráda v tichosti stáhla)


  Stručný letový zápis:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10:10  slet u mušlové pumpy v Poličce
 11:00  odlet na checkpoint Balda
 11:55  start závodu
 15:05  přílet první soutěžní posádky (Pájíka) do Hotelu Bystré v Bystém
 16:60  večeře s vyhlášením nejlepších orientálců
 18:15  přesun k výhledně Horní les a následné její pokoření
 19:61  rozlet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Poděkovaní:


    -    Evě a Alešovi za výběr a zajištění trasy, počasí, první ceny a občerstvení
    -    paní Uherkové za neskutečně dobré Jönköpings-valašské frgále
    -    chameleonce za exotickou společnost
    -    všem ostatním za normální společnost (a za to, že si uprostřed prodlouženého víkendu správně nastavili priority)
    -    Kaaatí a Kerimovi79 za obrázky
    -    všem domorodým obyvatelům za pomoc, V+V navíc i za lokální propagaci značky!Dnes omluveni:    Ewelyn, Papluh, Sobathor, Tino, Náčelník a ErnoPoučení pro příště:


-    pro kalibrační jízdu navrhujeme 10x prodloužit trasu, nebo využít denního počítadla (čítá i desetinny)
-    zakázat navigační přístroje (jejich uživatelé dojíždí na posledních místech, což snižuje konkurenci)

   


= dr =Fotky: Kaaata (Canon PowerShot A530); Kerim79 (Pentax K100D), Draken (Opus C770UZ a E410)


příslušně správný pokec